SHOHEI World

SHOHEI @ Paris Fashion Week

SHOHEI @ Paris Fashion Week

SHOHEI AW19 'GENESIS'Paris Fashion-weekPhotography by Hayato Takahashi Muse Riyuku Taram                 www.shohei-collection.com